Select your Language
Auto selected to Danish after 7 sec.

                                                                 

Vælg dit sprog
Auto udvalgt til dansk efter 7 sek.

Kringlen er en bestillingsformular til Borgere i Mukdaharn. priserne er nogen lunde den samme men det er muligt at bestille stykvis.
Produkterne bliver fremstillet af 3 typer dej; Surdej, Rugbrødsdej, Bolledej. alt sammen af egen opskrift.
Bestillingsformularen bag flagende er storkøb og mere varierende.

The pretzel is an order form for Citizens in Mukdaharn. prices are about the same but it can be ordered individually.
The products are made of three types of dough; Leaven, loaf, roll dough. all of own recipe.
The order form behind the flag end is big purchase more variable.

67654