Købs oversigt:

Hver gang du bestiller med brug af dit log ind.
bliver din bestilling gemt i en database der Nulstilles hvert den 1. januar.
Når du har betalt din bestilling, vil den blive registeret i oversigten over personlige informationer.
På denne har du mulighed for at ændre alle dine oplysninger UNDTAGEN din ID kode.
og om du har læst de betingelser der er tilknyttet Den Danske Guld Bager